W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Wspierają nas

Konsultacja naukowa w zakresie chirurgii naczyniowej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
Dr hab. Wacław Kuczmik

Konsultacja naukowa w zakresie metodyki planowania i organizacji badań epidemiologicznych
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Mgr Paulina Jóźwiak