W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Realizatorzy

"Program wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych” realizowany jest przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który został wyłoniony w wyniku konkursu ofert na wybór realizatora ww. zadania w ramach programu zdrowotnego pn. "Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego na lata 2013- 2016 POLKARD"

Jednostką koordynująca działania jest Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W działania badawczo-organizacyjne zaangażowane są również: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.