W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Organizacja programu

W 2013 roku trwania programu, realizowane będą etapy związane z przygotowaniem badania i promocją programu oraz zorganizowaniem badania pilotażowego w 6 województwach (Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie).

Program będzie składał się z następujących elementów:

  • Edukacja i przeszkolenie lekarzy POZ w kierunku prawidłowego diagnozowania miażdżycy tętnic kończyn dolnych oraz ustalenie standardu postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
  • Wylosowanie grupy docelowej i przebadanie jej w kierunku miażdżycy tętnic kończyn dolnych przez lekarzy POZ.
  • Ocena częstości występowania miażdżycy tętnic kończyn dolnych w populacji Polski.
  • Ocena wystąpienia ryzyka miażdżycy w grupie badanej poprzez: scharakteryzowanie elementów styl życia, parametrów laboratoryjnych oraz określenie wskaźnika BMI
    i wartości ciśnienia tętniczego.