W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Obszar objęty programem

Program ma zasięg ogólnopolski. W 2013 roku rozpoczął się pierwszy etap programu obejmujący swoim działaniem województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. W 2014 roku nastąpi drugi etap obejmujący pozostałe 10 województw.