W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Finansowanie

Program jest realizowany jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”

Podejmowane działania będą realizowane i finansowane w ramach prowadzonego programu. Badania biochemiczne (cholesterol i poziom glukozy we krwi) oraz pomiar ciśnienia krwi – w przypadku braku aktualnych wyników badań- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie zlecał je w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku zdiagnozowania miażdżycy tętnic kończyn dolnych i skierowania pacjenta do specjalisty dalszą diagnostykę i leczenie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.