W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Cele programu

Jednym z celów programu jest ocena częstości występowania miażdżycy tętnic kończyn dolnych u osób w przedziale wiekowym 45-69 lat oraz powyżej 70 roku życia wraz z oszacowaniem ryzyka wystąpienia choroby. Kolejnym celem jest również zwiększenie wykrywalności choroby poprzez wzrost wiedzy na temat miażdżycy tętnic kończyn dolnych i umiejętności poprawnego diagnozowania choroby wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie prawidłowej interpretacji wskaźnika kostka-ramię (ABI).