W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Adresaci programu

Populacją objętą programem profilaktycznym będzie populacja kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 45-69 lat oraz w wieku ≥70 lat. Docelowo w 2013r. w kierunku miażdżycy tętnic kończyn dolnych przebadanych zostanie 2277 osób. Drugą grupą adresatów programu są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.