W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Objawy

  • ból w mięśniach kończyn dolnych po przejściu niedługiego odcinka, który zmusza do zatrzymania się i ustępuje po chwili odpoczynku (tzw. chromanie przestankowe),
  • ból palców lub stopy w spoczynku, który nasila się w nocy i zmusza do wstania lub opuszczenia nogi poza łóżko (tzw. ból spoczynkowy),
  • owrzodzenia lub zmiany martwicze na kończynach dolnych.