W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych

Tętnice to naczynia, które doprowadzają krew z tlenem i substancjami odżywczymi do wszystkich części ludzkiego ciała. Miażdżyca jest chorobą powodującą zwężenie oraz niedrożność tętnic i najczęściej (poza naczyniami serca) dotyczy tętnic kończyn dolnych.

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych w 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Dzisiaj często obserwujemy tę chorobę u młodszych chorych w wieku 40-60 lat. Chorzy z tej grupy w porównaniu do zdrowych rówieśników obciążeni są 3-6 razy większym ryzykiem zgonu z powodu zawału serca bądź udaru niedokrwiennego. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że liczba osób bez objawów podmiotowych jest 2-5 krotnie większa w porównaniu z pacjentami objawowymi.