W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Jak leczyć?

1) Leczenie farmakologiczne

 • Leki antyagregacyjne (ASA, Clopidogrel)
 • Leki hipolipemizujące (statyny, fibraty ) 
 • Leki poprawiające ukrwienie (cylostazol, naftydofuryl, karnityna, pentoksyfilina)

2) Leczenie niefarmakologiczne

 • Rehabilitacja
 • Trening marszowy
 • Zmiana stylu życia (zaprzestanie palenia papierosów, aktywność fizyczna, zmiana nawyków żywieniowych)

Terapia ruchowa / trening marszowy

 • W najbardziej skutecznych programach wysiłek na bieżni jest wystarczająco intensywny, aby wywołać chromanie.
 • Następnie pacjent odpoczywa, a cała sesja trwa 30–60 minut.
 • Sesje treningowe przeprowadza się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące

3) Leczenie zabiegowe

Leczenie interwencyjne

 • PTA (angioplastyka balonowa, stentowanie)
 • Przezskórna trombektomia
 • Tromboliza celowana

Leczenie chirurgiczne

 • Udrażnianie naczynia, plastyka za pomocą łaty naczyniowej