W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Strona główna

O programie

"Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych" ma charakter badań epidemiologicznych, które mają pomóc w określeniu skali występowania miażdżycy tętnic kończyn dolnych u osób w populacji polskiej wraz z jej czynnikami ryzyka.

W naszym kraju nie przeprowadzono jak dotąd badań epidemiologicznych na dużą skalę oraz nie prowadzono badań, które objęłyby chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Dostępne wyniki z USA lub krajów Europy Zachodniej nie mogą być w sposób prosty zastosowane do polskiej populacji chorych ze względu na różnice rasowe, nawyki, aktywność oraz częstość palenia papierosów.

Wdrożenie właściwego programu oceny skali zjawiska niedokrwienia kończyn umożliwi właściwą diagnostykę, leczenie oraz profilaktykę miażdżycy tętnic kończyn dolnych, co w konsekwencji zmniejszy całkowite koszty społeczne i ekonomiczne związane z występowaniem i leczeniem tej choroby. W efekcie tych działań oczekuje się wdrożenie praktycznie działającego poradnictwa i diagnostyki schorzenia na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

"Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych" finansowany przez ministra zdrowia w ramach "Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD"